Logo

Erasmus - DIDEL webinaria - Latvia

Room type

Permanent

This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email,click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Atsaucoties uz 2016. gada 27. aprīļa Vispārīgo personas datu aizsardzības regulas 13. paragrāfa 1. un 2. daļu (Vispārīgā datu aizsardzības regula), informējam, ka:
  • Jūsu personas datu administrators ir Informācijas sabiedrības attīstības fonds (Fundacja Rozwoju Spoleczenstwa Informacyjnego), kura juridiskā adrese ir Varšavā, 00-359, Kopernika 17 un, kas reģistrēts Varšavas asociāciju, citu sabiedrisko un profesionālo organizāciju, fondu un aprūpes iestāžu nacionālajā reģistrā, ar KRS numuru 0000303048.
  • Jums ir tiesības savus datus iegūt, labot, dzēst un ierobežot to apstrādi, tiesības pārsūtīt datus, tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, neietekmējot apstrādes likumību.
  • Datu iesniegšana ir brīvprātīga. Datu norādīšana ir nepieciešama, lai sagatavotu atskaiti un glabātu informāciju par projektā iesaistītajiem dalībniekiem, saskaņā ar projekta finansējuma piešķīrēja prasībām (Erasmus+ programma). 
  • Personas dati tiks glabāti piecus gadus no 31.decembra, kad projektu būs apstiprinājusi Erasmus + programmas Nacionālā aģentūra. 
  • Jums ir tiesības iesniegt sūdzību, ja uzskatāt, ka ar jums saistīto personas datu apstrāde ir pretrunā ar 2016. gada 27. aprīļa Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem.