Logo

Erasmus - DIDEL webinaria - Lithuania - webinar 3

Room type

Permanent

This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email,click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis, informuojame, kad:
  • Jūsų asmens duomenų tvarkytojas yra Informacinės visuomenės plėtros fondas (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego), kurio registracijos adresas yra:  ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa, įrašytas į asociacijų, kitų socialinių ir profesinių organizacijų, fondų ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, Nacionalinės Teisės registrą, valdomą Varšuvos apygardos teismo, pagal KRS Nr. 0000303048.
  • Jūs turite teisę susipažinti su savo duomenimis, juos koreguoti, ištrinti, apriboti duomenų naudojimo teisę, perdavimą, atšaukti savo sutikimą bet kuriuo metu, nepažeidžiant duomenų tvarkymo taisyklių.
  • Duomenų teikimas yra savanoriškas. Duomenys reikalingi ataskaitos parengimui ir informacijos apie projekto dalyvius kaupimui pagal dotacijos teikėjo reikalavimus (Erasmus+ programa).
  • Asmens duomenys bus saugomi 5 metus (nuo 2018 m. gruodžio 31 d.) po to, kai Nacionalinė agentūra patvirtins Erasmus+ programos projektą.
  • Jūs turite teisę pateikti skundą GIODO, jeigu manote, kad jūsų asmens duomenų naudojimas pažeidžia Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento, priimto 2016 m. balandžio 27 d. nuostatas.