Logo

Skąd czerpać inspiracje do eksperymentów i mini projektów do zrobienia z dziećmi?

Date

Friday, May 29, 2020

Time

10:00 AM Europe/Warsaw

convert to my timezone
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email,click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Presenter

Mariola Fik

Bibliotekarka, edukatorka, nauczycielka w SP, trenerka i autorka materiałów edukacyjnych w projektach propagujących kreatywność i naukę programowania, trenerka Mistrzów Kodowania. Programuje, odkrywa i konstruuje z dziećmi i młodzieżą, współpracuje z Centralnym Domem Technologii w Warszawie. W 2018 znalazła się na liście 100 osób wyróżnionych za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych

Agenda

Ostatnie webinarium organizowane w ramach projektu "Para-buch! Książka w ruch!" będzie poświęcone różnym miejscom w sieci, skąd można czerpać pomysły do zrealizowania na zajęciach z dziećmi - stacjonarnych i online. Odwiedzimy miejsca z projektami popularyzującymi naukę i dziedziny STEM  (S - nauki przyrodnicze, T - technologia, E - inżynieria, M - matematyka). Będziemy mówić o tym:

  • skąd brać pomysły na eksperymenty,
  • jak przeglądać, czego szukać,
  • jak dobierać projekty do różnych grup wiekowych,
  • jak poradzić sobie z porażkami.

Na koniec wykonamy szybki projekt, który możecie zrobić z dziećmi. Tematem projektu będzie: transport

Potrzebne materiały: kartka grubszego papieru, nożyczki, dłuższe wykałaczki, słomki, balon, taśma klejąca.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1 – dalej RODO, informujemy, iż:

>> Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 00‐359, ul. Kopernika 17, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048.

>> Podanie danych jest w pełni dobrowolne. Podanie danych jest niezbędne celem udziału w webinarium.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, albowiem przetwarzanie jest niezbędne do realizacji usługi webinarium.

>> Pani/Pana dane osobowe są udostępniane tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp w celu zagwarantowania odpowiedniej jakości świadczonej przez Fundację usługi tj.: ClickMeeting Sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdańsk.

>> Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody lub do czasu realizowania przez Fundację interesu prawnego w zakresie realizacji usługi webinarium.  

>> Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

>> Ponadto, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO lub obowiązujące przepisy w zakresie przetwarzania danych osobowych.

>> Administrator prowadzi zapisy za pomocą Formularza ClickMeeting. Uzyskane w ten sposób dane osobowe zostaną niezwłocznie zapisane, a następnie przechowywane na dysku Administratora. Formularz zostanie trwale usunięty. Zapewni to Twoim danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.