Logo

Erasmus - DIDEL webinaria - Norway - webinar 3

Room type

Permanent

This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email,click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

I følge artikkel 13 paragraf 1 og 2 i "General Regulation on the Protection of Personal Data" av 27. april 2016 (Generell databeskyttelsesforskrift), informerer vi at:
  • Administratoren av dine personopplysninger er Information Society Development Foundation med hovedkontor i Warszawa, 00-359, ul. Kopernika 17, som er oppført i registret over foreninger, andre sosial- og yrkesorganisasjoner, stiftelser og offentlige helsestellinstitusjoner i Central National Court Register opprettholdt av District Court for hovedstadsområdet Warszawa, forretningsdivisjonen av National Court Register, under KRS nummer: 0000303048.
  • Du har rett til å få tilgang til dataene dine og korrigere dem, slette dem, begrense behandlingen av dem, få overført dataene. Du har til enhver tid rett til å trekke samtykket uten at det påvirke lovligheten i behandlingen.
  • Å gi fra seg dataene er frivillig. Det er nødvendig å få utlevert disse dataene for å utarbeide en rapport og å lagre informasjon om prosjektdeltakere, i samsvar med kravene til prosjektmidlene (Erasmus + -programmet).
  • Personopplysninger vil bli lagret i en periode på 5 år, fra 31. desember etter at prosjektet er godkjent av Erasmus + -programmet.
  • Du har rett til å sende inn en klage til GIODO når du føler at behandlingen av personopplysninger om deg bryter med bestemmelsene i General Data Protection Regulation av 27. april 2016.