Webinar "Erasmus - DIDEL webinaria - Latvia - webinar 2"

Atsaucoties uz 2016. gada 27. aprīļa Vispārīgo personas datu aizsardzības regulas 13. paragrāfa 1. un 2. daļu (Vispārīgā datu aizsardzības regula), informējam, ka:
  • Jūsu personas datu administrators ir Informācijas sabiedrības attīstības fonds (Fundacja Rozwoju Spoleczenstwa Informacyjnego), kura juridiskā adrese ir Varšavā, 00-359, Kopernika 17 un, kas reģistrēts Varšavas asociāciju, citu sabiedrisko un profesionālo organizāciju, fondu un aprūpes iestāžu nacionālajā reģistrā, ar KRS numuru 0000303048.
  • Jums ir tiesības savus datus iegūt, labot, dzēst un ierobežot to apstrādi, tiesības pārsūtīt datus, tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, neietekmējot apstrādes likumību.
  • Datu iesniegšana ir brīvprātīga. Datu norādīšana ir nepieciešama, lai sagatavotu atskaiti un glabātu informāciju par projektā iesaistītajiem dalībniekiem, saskaņā ar projekta finansējuma piešķīrēja prasībām (Erasmus+ programma). 
  • Personas dati tiks glabāti piecus gadus no 31.decembra, kad projektu būs apstiprinājusi Erasmus + programmas Nacionālā aģentūra. 
  • Jums ir tiesības iesniegt sūdzību, ja uzskatāt, ka ar jums saistīto personas datu apstrāde ir pretrunā ar 2016. gada 27. aprīļa Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem.

* Required fields

If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

The e-mail address is incorrect. Please double-check your e-mail address and make it look like this john@clickmeeting.com

Email has been sent

[message]